Latest News
TKK & TGI เซ็น MOU ประกาศความพร้อมเดินหน้า อุตสาหกรรมไทย เส้นชัยอยู่ที่ Industry 4.0 ทั้งระบบ
TKK & TGI เซ็น MOU ประกาศความพร้อมเดินหน้า อุตสาหกรรมไทย เส้นชัยอยู่ที่ Industry 4.0 ทั้งระบบ
PATLITE เจ้าตลาด ‘อุปกรณ์ไฟสัญญาณเตือน’ อันดับ 1 ของโลก ประกาศความพร้อม จับมือ TKK Corporation เดินหน้าวางระบบ IIoT ในโรงงานไทย
PATLITE เจ้าตลาด ‘อุปกรณ์ไฟสัญญาณเตือน’ อันดับ 1 ของโลก ประกาศความพร้อม จับมือ TKK Corporation เดินหน้าวางระบบ IIoT ในโรงงานไทย
TKK จับมือ ศิริราช สร้างต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ใช้ หุ่นยนต์และ AI แบ่งเบาภาระบุคลากรการแพทย์ ส่งมอบบริการทันสมัยให้คนไทย
TKK จับมือ ศิริราช สร้างต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ใช้ หุ่นยนต์และ AI แบ่งเบาภาระบุคลากรการแพทย์ ส่งมอบบริการทันสมัยให้คนไทย
TKK Corporation ประกาศความพร้อม เป็นตัวแทนให้บริการ cWallet แพลตฟอร์มจัดการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เสริมแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
TKK Corporation ประกาศความพร้อม เป็นตัวแทนให้บริการ cWallet แพลตฟอร์มจัดการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เสริมแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
DENSO แต่งตั้ง TKK เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทย พร้อมส่ง อุปกรณ์ IoT Solutions มาตรฐานระดับโลก ดันไทยเป็นผู้นำ อุตสาหกรรม 4.0
DENSO แต่งตั้ง TKK เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทย พร้อมส่ง อุปกรณ์ IoT Solutions มาตรฐานระดับโลก ดันไทยเป็นผู้นำ อุตสาหกรรม 4.0
TKK Corporation จับมือ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ตะวันออก สร้าง ต้นแบบการศึกษา ผลิตบุคลากรตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
TKK Corporation จับมือ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ตะวันออก สร้าง ต้นแบบการศึกษา ผลิตบุคลากรตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง