ความเชื่อมั่นจากลูกค้า

บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น (TKK) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและโรงงานชั้นนำจากต่างประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง และ TKK ได้รับความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

การขยายตลาดไปยังกลุ่มภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์และกลุ่มภาคธุรกิจบริการเป็นการทำให้ธุรกิจของ TKK มีความหลากหลายและครอบคลุมตลาดที่กว้างขึ้น โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ในอนาคต TKK มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มกลุ่มภาคธุรกิจอื่นๆ เข้าไปในวงการการบริการและภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต เพื่อเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจและให้บริการตลาดที่กว้างขึ้นอีกด้วยด้วย แผนการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ TKK มีความเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นับถือในวงการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับสากลในอนาคต

กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์

กลุ่มโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์

กลุ่มเคมีภัณฑ์และงานก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจอาหาร

กลุ่มโรงพยาบาลและบริษัท