พาร์ทเนอร์และคู่ค้า

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำอย่างรวดเร็วการพัฒนาและการนวัตกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น (“TKK”) เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

ทีเคเค ได้เข้าสู่ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์และคู่ค้าจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, จีน, ไต้หวัน,เยอรมนี เพื่อนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมที่ทันสมัยให้กับตลาดไทยโดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดี

การลงนามข้อตกลงกับผู้ผลิตสินค้าเป็นส่วนสำคัญของวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้บริโภค โดย TKK ได้เลือกผู้ผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงและสามารถรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ TKK ยังเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและติดตามการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมได้อย่างใกล้ชิดด้วยความพร้อมใจในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี และการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสู่ตลาด ทำให้ TKK ก้าวไปข้างหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสากลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่ม Smart Technology

กลุ่ม Factory Automation

กลุ่ม Cabinet & Component

กลุ่ม Fluid Expert Solution

กลุ่ม Power Transmission and Motion

กลุ่ม Machine Solution