ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TKK”) ได้เริ่มดำเนินกิจการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 1 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ โดย เน้นอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก

2549

บริษัทฯได้ก่อตั้งสาขาแรก บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2551

บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ยี่ห้อชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ ความสำคัญและใส่ใจกับทุกๆขั้นตอน ทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและการบริการ ตั้งแต่การสั่งซื้อจนส่งมอบสินค้า

2554

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 5 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท บริษัท ฯ ต่อยอดด้านบริการแก่ลูกค้าทั้งการให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ใน การซ่อมแซม เครื่องจักรขนาดใหญ่อีกทั้งขยายธุรกิจเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในวงการอุตสาหกรรม

2554

บริษัทฯ ก่อตั้งสาขาที่สอง “สาขาระยอง” หน้านิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายเติบโต ของโรงงานในอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก อาทิเช่นกลุ่มยานยนต์ โลหะภัณฑ์ พลาสติกและโพลีเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง โลจิสติกส์ การบินและอวกาศอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

2555

บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 20 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการและการเติบโตอย่างรวดเร็วมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสเงินสดเป็นบวก

2558

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และ บริษัทฯ ก่อตั้งสาขาที่สาม บน ถนนกิ่งแก้ว ตำบล ราชเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ “สาขาภาคกลาง สุวรรณภูมิ ” เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่มีการจัดการ ด้านขนส่งอย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งตอบโจทย์ One Stop Service ด้วยทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมควบคุมทุกด้าน รวมถึงการบริการรับดูแลออกแบบ งานสร้างปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการของเรา

2561

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 100 ล้านบาท เป็น 117,647,060 บาท และ บริษัทฯ ตกลงเข้า เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับ ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน” (Private Equity Trust for SME Growing Together) เป็นกองทรัสต์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีโดยจะให้การสนับสนุนเงินทุน กลยุทธ์ และ การพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และ เพิ่มโอกาสในการสร้าง ช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ๆในอนาคต โดยมี บริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ ให้เป็นที่ปรึกษา

2562

บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด (“KSI”) ตั้งอยู่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทในเครือในปี 2019 เพื่อทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก อาทิเช่น Robot, AI,งานระบบ SystemIntegrate ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 28.75 ล้านบาท

ปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัท ฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมอีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านระบบอัตโนมัติซึ่งสินค้าและบริการของเรามีแนวโน้มการเติบโตมาโดย ตลอดเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิด การพัฒนาการ เกี่ยวกับ Equipment ที่สามารถสนับสนุนการผลิตและการบริการ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการ เคลื่อนตัวเข้าสู่ Digital Economy บริษัทฯ มุ่งหวังเร่งพัฒนาตนเองในทุกมิติเพื่อรองรับ การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดย สามารถสรุปพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ