นักลงทุน

สัมพันธ์

SET : TKK

ราคาหุ้นกู้ล่าสุด

34.75

ปรับปรุงเมื่อ : 19 ก.พ. 2567 16:39
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (0.70%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.50 - 36.00

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักลงทุน