ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

TKK Vision

Transforming Work with Robotic, Automation, and AI technology to help people do their best

TKK Mission

ผู้ให้คำปรึกษา

แนะนำทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับระบบออโตเมชั่น และสร้างโซลูชั่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าสูงสุด

ส่งมอบสินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและมอบบริการที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

พัฒนาช่องทาง

ในการจัดจำหน่าย และให้บริการที่จะทำให้ลูกค้า และพันธมิตรเติบโตไปกับทีเคเคอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นพัฒนา

ทั้งบุคลากร สินค้า และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการบริการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง