ในโอกาสนี้ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ โดยมีคุณรชฏ เสกตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง เป็นผู้แทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ แนวทางการพัฒนาและขยายธุรกิจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดแสดงสินค้านวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น แบรนด์ FANUC, Graco, Mitsubishi, Nachi, Anest Iwata, Apiste, NOP, HITACHI และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้คณะผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมมือกันในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับทั้งสองฝ่ายในอนาคตต่อไป