การผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเดินหน้าสู่ยุค 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี อุปกรณ์ IoT Solutions คุณภาพ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายชนิดเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ไกลกันได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้การทำงานของภาคส่วนต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อเอ่ยถึง อุปกรณ์ IoT Solutions คุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับโลก เชื่อว่าต้องมีชื่อแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น DENSO อยู่ในลำดับต้นๆเป็นแน่ โดย อุปกรณ์ DENSO IoT Solutions จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก้าวสู่การเป็นโรงงาน IoT ได้อย่างรวดเร็ว ลดการเขียนโปรแกรม เพียงตั้งค่าเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งของเดิมที่มีอยู่ ไปจนถึงอุปกรณ์ล้ำสมัย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สู่ระบบการผลิตประสิทธิภาพสูง

และล่าสุด มีข่าวที่น่ายินดี เมื่อ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DENSO SALES (THAILAND) CO.,LTD.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแต่งตั้งให้ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนทำการตลาดในอุปกรณ์ ioT Solutions จาก DENSO อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์ IoT Solutions คุณภาพจาก DENSO นั่นเอง

รับรู้จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ DENSO & TKK พร้อมส่ง อุปกรณ์ IoT Solutions คุณภาพ ปลดล็อคโรงงานอุตสาหกรรมไทยสู่ความทันสมัยในยุค 4.0

ในงานพิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ยอด พัฒนาตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ กัลยาณี คงสมจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งในโอกาสนี้ คุณยอด ได้กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้กับทาง ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ว่า

“สำหรับ DENSO เราก่อตั้งมาในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2492 มาถึงตอนนี้ ก็ 74 ปีมาแล้ว และในปี 2515 ได้มีการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย โดยนับเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่ลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น โดยเราต้องการขยายการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นศูนย์กลางของตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน”

“DENSO มีจุดแข็ง คือ การที่เราได้พัฒนา Factory Automation รวมถึง อุปกรณ์ IoT Solutions มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมืออันทันสมัย ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานี้ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจุดแข็งนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตตามแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 ได้”

“และที่มาของความร่วมมือกับทาง ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ในวันนี้ ก็เนื่องจาก DENSO เป็นบริษัทข้ามชาติ เราได้ทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทาง DENSO ตระหนักเป็นอย่างดี คือ ทำอย่างไร เราถึงจะใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย”

ยอด พัฒนาตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“แนวคิดนี้เองที่ทำให้เราคิดว่าจะต้องหาพาร์ทเนอร์ เพื่อมาร่วมมือกันในการนำเสนอเครื่องมือ อุปกรณ์ อันทันสมัย ได้มาตรฐานระดับโลกของ DENSO รวมถึงองค์ความรู้ที่เรามีในด้าน ระบบอัตโนมัติ, IoT Solutions ไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรามองว่า ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ และมาเติมเต็มความตั้งใจของเราตรงนี้ได้”

“เพราะ ทีเคเค มีจุดแข็งที่แตกต่างจากบริษัทเทรดดิ้งทั่วไป โดยเฉพาะการที่ ทีเคเค มีบริษัทภายใต้การดูแล คือ บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่นส์ จำกัด ที่มีความสามารถที่จะพัฒนาซอฟแวร์ได้ จุดนี้เองที่เป็นจุดแข็งที่ทาง DENSO เลือก ทีเคเค เป็นตัวแทนทำการตลาดในอุปกรณ์ ioT Solutions จาก DENSO อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อแจกจ่ายองค์ความรู้ต่างๆให้กับสังคมและภาคอุตสาหกรรมไทย”

“นอกจากนั้น ทีเคเค ยังมีจุดเด่นที่เป็นบริษัทที่มีคอนเนคชั่น ในด้าน Sale and Network มากมายหลายช่องทาง DENSO จึงมองว่า เราจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ ในด้าน ระบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม IoT และหุ่นยนต์ ไปยังภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยได้อย่างครอบคลุม ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าส่วนผสมระหว่างความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ DENSO มี เมื่อมาบวกกับความรู้ ประสบการณ์ และ Network ที่ ทีเคเค มี จะช่วยส่งมอบ IoT Solutions ที่มีประสิทธิภาพของ DENSO ไปยังภาคอุตสาหกรรมของไทย ไม่เพียงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่ยังขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้”

กัลยาณี คงสมจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้าน คุณกัลยาณี ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ว่า “ความร่วมมือกับทาง DENSO ในครั้งนี้เริ่มต้นมาจาก ทาง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO ที่ได้แนะนำให้ DENSO รู้จักกับ ทีเคเค เพราะทาง DENSO กำลังมองหา บริษัทสัญชาติไทย หรือ Local Company ที่มีศักยภาพในการทำตลาดและมีเครือข่ายของลูกค้าที่เข้มแข็ง บวกกับมีระบบการให้บริการลูกค้า ดูแลลูกค้าในด้าน Technical Engineering ที่ดี จากจุดนี้เองที่ทำให้ ทีเคเค ได้ทำงานร่วมกับ DENSO”

“จากนั้นมา เราได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรูปแบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งพบว่า DENSO และ ทีเคเค เห็นภาพเดียวกัน นั่นคือ ภาพของการพัฒนาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นระบบ AI & Robotic ด้วยอุปกรณ์ IoT Solutions ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยต้นทุนที่ควบคุมได้”

“โดยทาง ทีเคเค ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย และมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการให้บริการเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยมายาวนานกว่า19 ปี เรามั่นใจว่าภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพที่จะปรับตัวและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน ถ้าเราสามารถอัปเกรดกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้ทันสมัยได้ด้วยการทำให้เครื่องจักรมีศักยภาพมากขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันท่วงที เพื่อนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปต่อยอดโดยใช้ AI”

“การร่วมมือกันระหว่าง DENSO และ ทีเคเค จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาตามแนวทาง Industry 4.0 ของประเทศไทยอย่างแท้จริง ด้วยซอฟแวร์และอุปกรณ์ IoT Solutions ของ DENSO ที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย เพราะอุปกรณ์จะเชื่อมและต่อตรงไปที่ฮาร์ดแวร์ ฉะนั้นการใช้จุดแข็งทั้งของ DENSO ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดี และทาง ทีเคเค เอง ที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งในภาควิศวกรรม หรือ Engineering ที่พร้อมให้บริการลูกค้า การทำการตลาดที่ยอดเยี่ยม และมีการให้บริการทางการขาย หรือ After Sale Service ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะมาเป็นจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่มาต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ และร่วมกันพัฒนาภาคการผลิตของไทยให้ทำงานตอบโจทย์เทรนด์ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ในที่สุด”

มากกว่าความร่วมมือทางธุรกิจ คือ การพัฒนาอีโคซิสเตม ติดอาวุธให้บุคลากรด้าน IoT ของไทย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการประกาศความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง DENSO และ ทีเคเค เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงจุดยืนเดียวกันในการร่วมพัฒนาบุคลากรด้าน IoT แพลตฟอร์ม ของไทย รวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิต 4.0 อีกด้วย โดย คุณยอด ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

“ประเทศไทย มีชัยภูมิที่ดีอยู่แล้ว ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ Automotive แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังต้องการการพัฒนา คือ บุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้าน IoT ซึ่งทาง DENSO ตระหนักในความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีส่วนในการร่วมสร้างบุคลากรด้านนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย”

“ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากการที่ทาง DENSO และ ทีเคเค จะมาร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันแล้ว เรายังมีภารกิจในการร่วมสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IoT ร่วมกันด้วย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมต่างชาติที่ต้องการมาขยายฐานการผลิตที่ประเทศไทย”

“ทาง DENSO จึงตั้ง ศูนย์ Education Center ทั้งที่กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ไปสู่นักศึกษา พนักงานของ DENSO เอง รวมถึง บุคลากรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง DENSO มีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัย ที่จะใช้ในการบ่มเพาะทักษะจำเป็นให้กับบุคลากรเหล่านี้”

“และตอนนี้ เราได้เปิดศูนย์ Education Center และเริ่มอบรมให้กับพนักงานของ DENSO เองก่อน โดยเริ่มอบรมที่ DENSO ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอมตะเป็นที่แรก และภายในปีนี้ เราจะเริ่มขยายการตั้ง ศูนย์ Education Center นี้ให้ครอบคลุมไปในแต่ละภูมิภาคทั่วไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้สำคัญด้าน IoT ให้กับบุคลากรของไทยในทุกภาคส่วนต่อไป”

มาในส่วนของ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น คุณกัลยาณี ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรด้าน IoT ระบบอัตโนมัติ AI และ หุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจคู่ขนานกับการทำธุรกิจที่ ทีเคเค ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

“ในการมาทำงานร่วมกันระหว่าง DENSO และ ทีเคเค เราเห็นพ้องต้องกันว่าในฐานะภาคเอกชน เราอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทาง IoT ทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดอบรมให้กับบุคลากรที่ทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยิ่งในส่วนของการทำงานในภาควิศวกรรม IoT เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในทุกด้าน ดังนั้น ในวันนี้ เราเชื่อว่าภาคเอกชน อย่าง DENSO และ ทีเคเค จะเข้าไปมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาได้”

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงตกลงกันว่า จะสานต่อความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA หรือ สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวกับ IoT for Industry 4.0 ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา และคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการสร้าง New skill หรือทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ IoT”

“ในเบื้องต้น เรามองว่า จะทำเป็นคอร์สอบรมใน 3 ระดับ ระดับแรก เป็นการปูพื้นความรู้ว่า IoT คืออะไร Industry 4.0 คืออะไร ระดับที่สอง ก็จะเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งาน โดยใช้ อุปกรณ์ IoT Solutions ของ DENSO ระดับที่สาม จะเป็นความรู้ในขั้น Advance ในการที่เราจะพัฒนาวิศวกรหรือช่างเทคนิค ให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำซอฟแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ นี้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าให้ภาคการผลิตเพิ่มได้”


ข่าวจาก salika.co