Latest News
มากกว่ารางวัลคือโอกาส…การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex 2023 โดย ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เวทีต่อยอดความฝันให้เด็กไทยก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการหุ่นยนต์โลก
มากกว่ารางวัลคือโอกาส…การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex 2023 โดย ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เวทีต่อยอดความฝันให้เด็กไทยก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในวงการหุ่นยนต์โลก
TKK มอบ ‘หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C’ ฝีมือคนไทย ปฏิบัติการใน รพ.สนาม ลดความเสี่ยงให้บุคลากรการแพทย์อย่างได้ผล
TKK มอบ ‘หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C’ ฝีมือคนไทย ปฏิบัติการใน รพ.สนาม ลดความเสี่ยงให้บุคลากรการแพทย์อย่างได้ผล