“เราตั้งใจเปิดบริษัท KSI Solution มาเพื่อให้เป็น System Integrator หรือเป็นบริษัท SI สัญชาติไทย 100% ตั้งแต่เมื่อปี 2011 โดยเชื่อว่า อุตสาหกรรมSI ของไทยยังไปได้อีกไกล เพราะไทยมีธุรกิจที่แข็งแกร่งในเรื่องของการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมการผลิต”

กัลยาณี คงสมจิตร ประธานบริษัท KSI Solution จำกัด ได้เกริ่นให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นและความตั้งใจของการก่อตั้งบริษัท System Integrator หรือบริษัท SI สัญชาติไทย และยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นจุดเด่นและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยว่า

“และในวันนี้ อุตสาหกรรมการผลิตก็ขึ้นตรงกับโรงงานเป็นส่วนใหญ่ และมีการนำเข้าอะไหล่ เครื่องจักร หรือ Spare part จากทั่วทุกมุมโลก เราจึงควรนำจุดเด่น หรือความเก่งของคนไทยในด้านการเป็น SI โดยเฉพาะในด้านของการออกแบบ วาง Conceptual design ในการทำระบบอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ต่างๆ เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำสู่การยกระดับให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น Industry 4.0 ได้”

“นอกจากนั้นเรายังวางจุดยืนให้ KSI เป็น Innovation Driven Enterprise หรือ IDE ซึ่งจะเป็นผู้นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และยังไม่เกิดขึ้นมาต่อยอดให้สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือ Commercialize ให้ได้เร็วที่สุด”

กัลยาณี คงสมจิตร ประธานบริษัท KSI Solution จำกัด

“โดยในอีกทางหนึ่ง เรามองถึงฉากทัศน์ที่ว่า ประเทศไทยอาจไม่ต้องมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์แล้ว แต่เราสามารถพัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติ หรือ แบรนด์อื่น ให้เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถ เช่น พูดภาษาไทยได้ อ่านภาษาไทยได้ นี่อาจเป็นความเก่งของคนไทย ที่ควรได้รับการพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ KSI จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในด้านนี้ด้วย”

และจากความตั้งใจในการสร้าง KSI Solution ขึ้นมาให้เป็น บริษัท SI สัญชาติไทย 100 เปอร์เซ็นต์นี่เอง ที่สานต่อสู่การขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตของไทย กับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมีความทันสมัยตามแนวทาง Industry 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ ได้อย่างต่อเนื่อง

จากจุดนี้เอง นอกจากจะทำให้ KSI Solution ได้รับการยอมรับจากลูกค้าแล้ว ยังมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับภาคการศึกษา เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรในด้าน SI ไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยดังที่กล่าวมาด้วย

ที่ผ่านมา KSI จึงสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในภาคอาชีวศึกษาและในภาคอุดมศึกษา เพื่อรับนักศึกษามาฝึกงานที่ KSI ด้วยแนวคิด On the job training คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานจริงตามสายงานที่ได้เล่าเรียนมา และด้วยประสบการณ์การฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ชื่อของ KSI Solution ได้รับการบอกต่อจากนักศึกษาฝึกงานทุกสถาบันรุ่นสู่รุ่น

มาในวันนี้ ชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท KSI Solution จำกัด ได้มาบอกเล่าถึงแนวทางและนโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน ที่ทำให้ในวันนี้ KSI เป็นองค์กรในฝันของนักศึกษาฝึกงาน เพราะ ณ ที่แห่งนี้ พวกเขาจะได้รับโอกาสมากกว่าแค่ “การฝึกงาน” แต่ได้ทำงานจริง ท่ามกลางเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัย ที่จะปูทางพวกเขาไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้

ชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท KSI Solution จำกัด

มากกว่าการฝึกงาน คือการได้ทำงานจริง ในบรรยากาศพี่สอนน้อง สานต่อสู่การเรียนรู้ทักษะจำเป็นของการทำงานในอนาคต

เมื่อถามถึงคุณสมบัติของ “นักศึกษาฝึกงาน” ที่ทาง KSI มองหา คุณชาย ได้ระบุชัดเจนว่า

“คุณสมบัติแรกของนักศึกษาฝึกงานที่เรามองหา คือ คุณลักษณะในการเป็น “น้ำไม่เต็มแก้ว” พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา และในการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานทุกคน เราจะถามคำถามสำคัญ คือ น้องพร้อมจะลุยไปกับเราไหม?”

“เพราะ KSI เป็นสถานประกอบการที่มีงานจากลูกค้าเข้ามาตลอด มีโจทย์จากลูกค้าเข้ามาตลอด ดังนั้นเราจึงอยากได้น้องฝึกงานที่มีความพร้อมลุยไปกับเรา อาจต้องทำงานนอกเวลา ดึกบ้าง หรือวันเสาร์ อาทิตย์ บ้าง เนื่องจากเครื่องจักรของลูกค้าจะทำงานใน Working hour เป็นเวลา Production time ที่มีค่า ดังนั้น นอกเวลา Working hour จึงเป็นเวลาที่คนทำงานจะเข้าไปทำงานกับเครื่องจักร ในรูปแบบของการบำรุงรักษา Maintenance ซึ่งมักไม่ตรงกับวันหยุดทั่วไป”

“และในการสัมภาษณ์ เราจะมีคำถามเพื่อดูทัศนคติของน้องฝึกงาน โดยจะถามตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้เลือกเรียนสาขานี้ วิชาที่ชอบคืออะไร ไปจนถึงพื้นฐานทางครอบครัว ตลอดจนจะถามด้วยว่าสิ่งที่คาดหวังจากการฝึกงานคืออะไร โดยเราอยากจะรู้โจทย์ตรงนี้ เพื่อมาพิจารณาในฝั่งของทาง KSI ด้วยว่าจะให้ประสบการณ์ ความรู้ หรือฝึกทักษะอะไรให้น้องฝึกงานได้บ้าง ถ้าคำตอบคือ อยากเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม การบังคับหุ่นยนต์ ก็ถือว่าตรงกับงานที่ทำอยู่ เราก็จะได้สอนเขาได้อย่างเต็มที่”

“ทั้งนี้ ในการสอนงาน ก็จะสอนทฤษฎีในเบื้องต้น จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานจริง เป็น On the job training โดยจะมีพนักงานของเราเป็นพี่เลี้ยงประกบ เพื่อสอนทักษะในการเขียนโปรแกรม การผลิตหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาฝึกงานเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานจริง รวมไปถึงได้มีโอกาสไปทำงานหน้างานให้กับลูกค้าของ KSI จริง”

ชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท KSI Solution จำกัด

“เพราะเราเชื่อว่า การฝึกงานในรูปแบบนี้ จะทำให้นักศึกษาฝึกงานมีความรู้สึกท้าทาย จะไม่ได้รู้สึกแค่ตนเองเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ทำตามพี่พนักงานสั่ง แต่เรามีงานมอบหมายให้น้องๆได้มีโอกาสทำงานในงานที่ตั้งใจอยากมาฝึกงาน เช่น ให้โจทย์เขาให้ได้เขียนโปรแกรมจริง ดังนั้น อย่างที่บอกว่า นโยบายเรื่องการฝึกงาน เราไม่ได้วางเป็นข้อ แต่เรามองในเชิงภาพรวมแล้วนำมาพิจารณาประกอบกัน”

“เช่นถ้าน้องอยากฝึกงานโดยมีจุดมุ่งหมายว่าอยากใช้ทักษะนี้ในการทำงานจริงในอนาคต เราก็จะเปิดโอกาสให้น้องได้ฝึกงานตรงตามความต้องการเลย ซึ่งที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะตอบโจทย์ความต้องการซึ่งกันและกัน คือ ทั้งของนักศึกษาฝึกงานเองและของทางบริษัทด้วย”

“ทั้งนี้ ในส่วนของทางบริษัทเอง ในระหว่างฝึกงาน เราก็ได้เรียนรู้ในตัวนักศึกษาฝึกงานและถือโอกาสในการคัดเลือกคนที่มีความพร้อมมาเป็นพนักงานของ KSI เองด้วย โดยในหนึ่งรุ่น 4-6 คน อาจได้เจอกับ “ช้างเผือก” 1-2 คน ก็ได้ โดย ช้างเผือก ที่ว่านี้ ก็ไม่ได้ฝึกมาแล้วทำงานได้เลย เราก็จะนำมาปั้นมาเจียระไนเพิ่มเติมเพื่อให้เขาเกิดความชำนาญในการทำงานที่เขาต้องการที่จะทำในอนาคต”

“โดยในระหว่างฝึกงาน ทาง KSI ก็จะกำหนดให้มีค่าตอบแทนให้น้องฝึกงานด้วย ทั้งยังมีห้องพักให้ สำหรับน้องนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดด้วย ซึ่งที่ผ่านมา เราดูแลนักศึกษาฝึกงานทุกคนแบบพี่ดูแลน้อง อย่างในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ใครที่ติดโรคโควิด-19 ทางบริษัทก็จะส่งยารักษา ส่งข้าวส่งน้ำให้กินจนกว่าหาย”

KSI Solution พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างระบบการฝึกงานที่ทรงประสิทธิภาพ

แน่นอนว่า การสร้างระบบการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากบริษัท และภาคสถาบันการศึกษา โดยที่ผ่านมา KSI Solution ได้ขยายความร่วมมือเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทั้งภาคอาชีวศึกษาและภาคอุดมศึกษา ซึ่งคุณชายได้อธิบายรายละเอียดของความร่วมมือกับภาคการศึกษาเพิ่มเติมว่า

“ที่ผ่านมา เราทำงานร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย ภาคอาชีวศึกษา โดยมีการพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อสร้างบริบทใหม่ให้กับการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยสำหรับ ภาคอาชีวศึกษา เราจะได้น้องนักศึกษาที่มาเป็นแรงงานในรูปแบบของลูกทีม แต่กับภาคอุดมศึกษา หรือกับมหาวิทยาลัย เราจะได้น้องนักศึกษาที่มาทำหน้าที่ในด้านของการเขียนโปรแกรม เป็นระดับที่เป็น Manager ขึ้นมา”

“โดยนักศึกษาฝึกงานทั้ง 2 ส่วนนี้ เรามองว่ามีความสำคัญทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษาฝึกงานที่มาจากอาชีวะ หรือ มหาวิทยาลัย เพราะแน่นอนว่าทางฝั่งอาชีวะ จะเป็นภาคการลงมือทำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในตอนนี้เราได้พูดคุยกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางฝั่งภาคอีสาน หรือทางฝั่งภาคตะวันออก ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC”

“และในการทำความร่วมมือ ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงนามความร่วมมือกัน และไม่ได้แค่มีความร่วมมือในเรื่องของการส่งนักศึกษาฝึกงาน แต่เราร่วมมือกัน ในส่วนของการอบรมให้กับครูผู้สอนอีกด้วย รวมไปถึงมีการสนับสนุนอุปกรณ์บางอย่างที่มองว่าจะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนด้วย”

แชร์ตัวอย่างความร่วมมือกับ มทร.อีสาน กับการบ่มเพาะ “นักศึกษาฝึกงาน” ให้เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพ ตอบสนองการพัฒนาอุตฯ SI ของไทย

เพื่อให้เห็นภาพความตั้งใจในการสร้างระบบการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ คุณชายได้หยิบยกเอาความร่วมมือกับทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มาเป็นตัวอย่างในการบอกเล่าถึงความสำเร็จร่วมกัน

“ยกตัวอย่าง ความร่วมมือกับทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเราได้มีความร่วมมือกันมาระยะหนึ่งแล้ว โดยอาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ก็จะคัดเลือกและส่งนักศึกษาฝึกงานมาในทุกภาคการศึกษา ประมาณ 6-10 คน ซึ่งเราทราบมาว่าในแต่ละปี จะมีนักศึกษาอยากมาฝึกงานที่ KSI ไม่น้อยกว่า 10 คน จากนักศึกษาในสาขาวิชานี้ทั้งหมด 40 คน นั่นเป็นเพราะทุกปีรุ่นพี่ก็จะไปสื่อสารกับรุ่นน้องว่าการได้มาฝึกงานที่ KSI จะได้มีโอกาสได้ทำงานจริง ถ้าอยากทำงานในด้านนี้ให้เลือกที่จะไปฝึกงานที่ KSI เลย”

“โดยในปีนี้ เมื่อเราสัมภาษณ์ ก็มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกมา 4-6 คน ที่เราอยากจะรับเข้ามาเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งที่ผ่านมามีไม่น้อยที่เป็นน้องนักศึกษามาจากครอบครัวชาวอีสานที่ไม่ได้มีฐานะมากนัก และน้องๆ นักศึกษาก็เป็นความหวังและจะเติบโตไปเป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูที่บ้าน เราจึงอยากให้โอกาสกับน้องกลุ่มนี้ ที่มีความตั้งใจในการที่จะทำงานในด้านนี้จริงๆ ซึ่งเมื่อเราให้ความรู้ทั้งทางภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีไปให้ เขาก็จะไปต่อยอดความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวเองและองค์กรได้”

“และที่ผ่านมา อาจารย์ทาง มทร.อีสาน ก็จะมีการติดต่อสื่อสาร ตามอัปเดต ตลอดว่าลูกศิษย์มาฝึกงานเป็นอย่างไรบ้าง มีการเดินทางมาเยี่ยมลูกศิษย์ด้วย ส่วนหนึ่งเพื่อมากระตุ้นให้น้องนักศึกษาได้คิดด้วยว่าจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานนี้ ไปทำโครงงานซึ่งเป็นโปรเจกต์จบในเรื่องอะไร เมื่อได้หัวข้อแล้ว ก็จะให้เวลาทำประมาณ 3-6 เดือน และอาจารย์ก็จะเดินทางมาเพื่อเช็คว่านักศึกษาทำโปรเจกต์นี้ไปถึงไหนแล้ว”

“ล่าสุด เราดีใจที่อาจารย์ได้ให้ฟีดแบกกลับมาว่า นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่ KSI มีพัฒนาการที่ดีมาก จากที่เรียนในห้องเรียนเป็นเด็กหลังห้อง ไม่ค่อยสนใจเรียน แต่เมื่อมาฝึกงานที่ KSI และได้กลับไปพรีเซนต์โปรเจกต์จบ ปรากฎว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น นี่ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากการที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานและทำในสิ่งที่เขาชอบ เขาจึงทุ่มเท พยายาม ในการทำสิ่งนั้น และทำออกมาดีได้ในที่สุด”

“ยกตัวอย่าง น้องปาล์ม (พัทธวัช จันทเสน) ที่เป็นนักศึกษาจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตอนมาฝึกงานที่ KSI เป็นเด็กเงียบๆ แต่เมื่อเราโยนโจทย์งานไป น้องก็สามารถทำได้หมด เช่น ให้เขียนโปรแกรม PLC ก็สามารถทำได้ ให้มาทำเกี่ยวกับ CIRA หรือ AI ก็ทำได้ ให้ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ AMR ก็ทำได้”

“เมื่อพบว่าน้องมีความตั้งใจเช่นนี้แล้ว เราจึงเรียนน้องมาคุยว่า มีความสนใจในด้านใด น้องปาล์มบอกว่าอยากทำงานด้าน การใช้กล้อง 3D Vision AI ซึ่งทาง KSI ก็มีผลิตภัณฑ์ด้านนี้พอดี จากนั้นเราก็โยนโจทย์ให้เขาเลยว่า อยากให้พัฒนาให้ กล้อง 3D Vision AI มาช่วยแยกสินค้าในกระบะ ซึ่งผลงานที่เขาได้ทำให้ทาง KSI และเป็นที่น่าพอใจมาก คือ การพัฒนากล้อง 3D Vision AI มาคัดแยกทองม้วนแบรนด์ “สีฟ้า” โดยคัดทองม้วนที่แตกออกจากทองม้วนที่สมบูรณ์ โดยผลงานนี้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมาก”

“พอเรารู้ว่าเขาทำผลงานแบบนี้ได้ ก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่า ควรสนับสนุนให้เขาไปในสายงานไหนมากที่สุด ซึ่งในสายงานด้านเทคโนโลยี กล้อง 3D Vision AI กำลังเป็นที่นิยมในภาคอุตสาหกรรมและจะมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เราจึงฝึกให้เขาได้มีทักษะโดดเด่นในด้านนี้ไปเลย”

“เพราะที่ KSI เราจะไม่ฝึกให้เขารู้ทุกเรื่อง แต่จะพัฒนาคนในรูปแบบให้เขารู้จริงไปในเฉพาะทางไปเลย โดยสำหรับน้องปาล์ม เมื่อจบฝึกงาน เราก็สอบถามว่าน้องอยากทำงานต่อหรือไม่ ปรากฎว่าน้องตอบรับ เราเลยรับเขาเข้ามาทำงานเป็นพนักงานของ KSI ในตำแหน่งวิศวกรเลย และในตอนนี้เรากำลังเพิ่มทักษะ Soft skill ในด้านของการ Presentation ให้เขาด้วย”

พัทธวัช จันทเสน (ปาล์ม) วิศวกรของ KSI Solution

“มาในวันนี้ ถ้าเป็นความร่วมมือกับทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เราทำงานกันเหมือนพันธมิตร ที่ในแต่ละปี อาจารย์ก็จะแนะนำ KSI ว่าเป็นองค์กรที่น่ามาฝึกงาน เพราะมาฝึกงานที่นี่ น้องๆ จะได้มีโอกาสใช้ทักษะที่เขาเล่าเรียนมาจริงๆ และที่นี่ยังเด่นเรื่องบรรยากาศในการทำงานที่สนุก เพราะเราทำงานกันเป็นทีม และมีการดูแลกันอย่างดี”

ด้าน พัทธวัช จันทเสน (ปาล์ม) วิศวกรของ KSI Solution ที่ในวันนี้ได้จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น แล้ว ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การได้มาฝึกงานและได้รับโอกาสเข้าทำงานเป็นพนักงานที่ KSI ว่า

“ทักษะที่ได้เรียนรู้มาตอนเรียนหลักสูตรนี้ ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ โดยตัวหลักสูตรจะกำหนดให้เรียนที่มหาวิทยาลัย 1 ปี ออกฝึกงาน 1 ปี เพราะผมจบมาในระดับ ปวส. จึงมาเรียนปริญญาตรีต่อแค่ 2 ปีก็จะเรียนจบแล้ว ซึ่งโดยส่วนตัว ผมมีความชอบและอยากเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ อยู่แล้ว จึงเลือกเรียนในสาขาวิชานี้ และเมื่อมาฝึกงาน ก็อยากมีโอกาสมาฝึกงานในด้านของโปรแกรมไฟฟ้าของเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ”

“ความประทับใจอย่างแรกของการได้มาฝึกงานที่ KSI คือ พี่ๆ ที่นี่ที่มีความเป็นกันเอง ยินดีที่จะสอนงานให้ ไม่ว่าเราจะถามอะไร พี่ๆ ก็จะยินดีตอบให้หมด แล้วพี่ๆ ทุกคนไม่หวงความรู้เลย จะเสนอตลอดว่าวันนี้มาเรียนรู้งานเรื่องนี้กับพี่ไหม โดยที่เราไม่ต้องร้องขอ”

“ส่วนงานที่ได้เรียนรู้และมีโอกาสทำจริง ก็จะเป็นการใช้โปรแกรม 3D Vision AI เพื่ออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า และพอครบเวลาฝึกงาน ทาง KSI ก็เสนอว่า อยากมาทำงานที่ KSI ไหม ซึ่งผมดีใจมาก เพราะเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้งานทำเลย ซึ่งดีต่อทั้งตัวผมและครอบครัว ผมก็สามารถหารายได้ส่งให้ครอบครัวที่อยู่ในต่างจังหวัดได้”

“ในวันนี้ถ้ามีรุ่นน้องมาถามว่าจะไปฝึกงานที่ไหนดี ผมก็จะนำที่ KSI นะครับ เพราะฝึกงานที่นี่ได้มีโอกาสได้ทำงานจริงตามสายงานที่เรียนมา และพี่ๆที่นี่ก็มีความเป็นกันเอง ทำให้เราสนุกในการทำงาน แถมที่นี่ยังสนับสนุนให้เราพัฒนาศักยภาพตัวเอง ไม่ใช่แค่ทักษะทางวิชาชีพเท่านั้น แต่เป็นทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน ที่นี่สอนให้ได้ทั้งหมดเลยครับ”


ข่าวจาก salika.co