Industrial Equipment

Electric Actuator Slider Type
Electric Actuator Slider Type
ขับเคลื่อนแผ่นสไลด์หรือแคร่เลื่อนตามรางที่ติดตั้งอยู่ ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปกลับในแนวเส้นตรงได้อย่างแม่นยำ
Electric actuator Slider type คือ

ตัวกระตุ้นไฟฟ้าประเภทเลื่อนที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ตัวกระตุ้นประเภทนี้มักประกอบด้วยมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนแผ่นสไลด์หรือแคร่เลื่อนตามรางที่ติดตั้งอยู่ ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไปกลับในแนวเส้นตรงได้อย่างแม่นยำ ตัวกระตุ้นแบบเลื่อนมักจะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนที่ ที่แม่นยำและราบรื่น เช่น ในงานอุตสาหกรรม การผลิตอัตโนมัติ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ระบบรางนอกที่รวมตัวเครื่องและไกด์ไว้ด้วยกัน มีขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรงสูง มีช่องจ่ายจาระบีที่ด้านนอกของตัวเครื่อง ทำให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยสามารถติดตั้งบนตัวเครื่องด้านบนได้
ระยะชัก: 50~1250 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 110 กก. ความเร็วสูงสุด: 1600 มม./วินาที

การขับเคลื่อนด้วยบอลสกรูได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยขนาดที่หลากหลาย ขนาด 12 ขึ้นไปมีไกด์เชิงเส้นสองตัวในตัว และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ระยะชัก: 50~1500 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 150 กก. ความเร็วสูงสุด: 2000 มม./วินาที

การขับเคลื่อนด้วยบอลสกรูช่วยในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยขนาดที่หลากหลายและสเปคหลายแกน ขนาด 12 ขึ้นไปมีไกด์เชิงเส้นสองตัวในตัว และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ระยะชัก: 50~1500 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 150 กก. ความเร็วสูงสุด: 2000 มม./วินาที

ระบบรางนอกที่รวมตัวเครื่องและไกด์ไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักแนวรัศมี มีความต้านทานต่อการทำงานที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน และลดความจำเป็นในการใช้ไกด์ขนานติดกัน การติดตั้งทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถติดตั้งด้านบนของตัวเครื่องได้
ระยะชัก: 50~800 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 110 กก. ความเร็วสูงสุด: 1600 มม./วินาที

รางนอกที่ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูงสุด การเร่งและการลดความเร็วสามารถสูงสุดถึง 2G ซึ่งช่วยให้เร่งความเร็วของอุปกรณ์ได้มากขึ้น
ระยะชัก: 50~1500 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 118.5 กก. ความเร็วสูงสุด: 2500 มม./วินาที

ใช้รางนอกที่ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูง การเร่งและการลดความเร็วสามารถทำได้สูงสุดถึง 2G ซึ่งช่วยให้เพิ่มความเร็วของอุปกรณ์ได้มากขึ้น
ระยะชัก: 50~1500 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 118.5 กก. ความเร็วสูงสุด: 2500 มม./วินาที

ประเภทขับเคลื่อนด้วยสายพานได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยขนาดที่หลากหลาย สามารถรองรับระยะชักที่ยาวซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยการขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู ขนาด 14 ขึ้นไปมีไกด์เชิงเส้นสองตัวในตัว และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ระยะชัก: 100~3500 มม. น้ำหนักพกพาสูงสุด (แนวนอน): 85 กก. ความเร็วสูงสุด: 2000 มม./วินาที