Cabinet & Component

เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม ENC
เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม ENC
เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมในซีรีส์ ENC ซึ่งมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานและการระบายความร้อนที่ทรงพลัง โดยใช้คอนเดนเซอร์แบบไม่มีครีบเพื่อลดการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
คุณสมบัติหลัก
  • Non-freon-gas: ปราศจากสารกรองแก๊สฟรีออน
  • Filter-less Design: ลดการอุดตันของตัวกรอง ทำให้บำรุงรักษาน้อยลง
  • ประหยัดพลังงาน: ประหยัดพลังงานได้ถึง 55% ด้วยอินเวอร์เตอร์ที่พัฒนาขึ้น
  • ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง: แม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพลดลงเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติเฉพาะที่ 1 ลดการบำรุงรักษา

เนื่องจากไม่มีการอุดตัน

โครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งปราศจากการอุดตัน
คอยล์ร้อนไร้ครีบระบายความร้อนในซีรีส์ GR-Pro มีระยะห่างท่อทองแดงประมาณ 14 มม. มีโครงสร้างที่ก่อให้เกิดการอุดตันจากฝุ่นและละอองน้ำมันได้ยาก ครีบระบายความร้อนอะลูมิเนียมของคอยล์ร้อนแต่เดิมมีระยะห่างประมาณ 2 มม. ทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ดูดเข้าไปเกิดการอุดตันอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเฉพาะที่ 2

ทำความเย็นอย่างทรงพลังและประหยัดพลังงาน

สามารถลดต้นทนุค่าไฟได้เป็นอย่างมากด้วยการ ประหยัดพลังงานสูงสุด 55% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม

ทำความเย็นแม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ซีรีส์ GR-Pro จะควบคุมรอบหมุนของเครื่องอัดไอโดยอาศัยข้อมูลจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในวงจรทำความเย็น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงที่ระบบทำความเย็นแต่เดิมจะทำงานด้วยฟังก์ชันรักษาระดับและหยุดทำความเย็น แต่ถ้าใช้ซีรีส์ GR-Pro กลุ่มผลิตภัณฑ์ทุก ๆ รุ่นจะสามารถทำความเย็นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเฉพาะที่ 3 สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยการรองรับ IoT

หากใช้ซีรีส์ GR-Pro จะสามารถแสดงอุณหภูมิและข้อผิดพลาด รวมถึงเปลี่ยนแปลงการ ตั้งค่าของระบบทำความเย็นได้พร้อมกันทั้ง 32 เครื่อง

ระบบสื่อสารภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการอ่านและเขียน จึงทำการติดตั้งระบบสื่อสารภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการอ่านเขียนและระบบสื่อสาร Modbus/RTU (RS-485) บนระบบทำความเย็นแผงควบคุมเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อได้ถึงสูงสุดถึง 32 เครื่องต่ออุปกรณ์ควบคุม 1 เครื่อง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิแบบรวมศูนย์หรือเปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้าจอสัมผัสและ PLC ฯลฯ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเฉพาะที่ 4 เบา บาง ติดตั้งง่าย
สามารถลดน้ำหนักลงได้ 10 กก. เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นระบบไร้ตัวกรองแต่เดิมของบริษัท คาดการณ์ว่าจะสามารถลดความกังวลในเรื่องความแข็งแรงทนทานของแผงควบคุมและชั่วโมงในการติดตั้งได้ ถูกลดขนาดให้หนาเพียง 50 มม. ช่วยลดขนาด “ส่วนที่ยื่นออกมา” ของระบบทำความเย็นจากแผงควบคุม นอกจากนั้นยังสามารถที่จะติดตั้งแบบฝังอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ตัวยึดเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะที่ 5 ใช้งานง่ายด้วยสเป็กที่เป็นสากล

ไม่นานมานี้ที่อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นได้ขยายตัวไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็ว การลงทุนในเครื่องจักรที่เป็นสากลก็เพิ่มขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซีรีส์ GR-Pro นำเอาแหล่งจ่ายไฟอิสระที่มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ที่ 200-240V มาใช้ ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องเป็นกังวลในกรณีที่ต้องการสร้างสายการผลิตเลียนแบบสายการ ผลิตที่อยู่ในญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่ในต่างประเทศ หรือเมื่อต้องการจะย้ายเครื่องจักรการผลิตที่มีอยู่ในญี่ปุ่นไปยังโรงงาน ต่างประเทศ เป็นต้น แม้ก่อนหน้านี้จะต้องพิจารณารุ่นที่เหมาะสมที่สุดร่วมกับข้อมูลแรงดัน ไฟฟ้าของแต่ละประเทศอยู่ทุกครั้ง จำเป็นต้องใช้ชั่วโมงการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหรือแก้แบบ แต่จากนี้ไปโปรดเลือกใช้ซีรีส์ GR-Pro

ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในแผงควบคุมระบบทำความเย็นแผงควบคุมที่สามารถทำความเย็น, กำจัดความชื้น และป้องกันฝุ่น

เนื่องจากเป็นระบบหมุนเวียนภายใน นอกจากจะทำความเย็นแล้ว ยังปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการกำจัดความชื้นและป้องกันฝุ่น