นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม

ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัทชั้นนำ มุ่งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรมในภาคโรงงานอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย เราผันตัวจากบริษัท ซื้อมาขายไป “เทรดดิ้ง” เข้าสู่บริษัทนวัตกรรมโซลูชั่นด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ พลิกโฉมการทำงานด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI เพื่อช่วยให้ผู้คนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาระบบภาคอุตสาหกรรมไทย และพร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนธุรกิจ และส่งมอบบริการ โซลูชั่นที่ทันสมัย ในกลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ เราเชื่อว่า ระบบจะพัฒนาและทำให้มนุษย์ทำงานได้อย่าง รวดเร็ว ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ทีเคเค มีกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 กลุ่ม

Smart Industrial Solution

Smart Manufacturing Solution
Smart Service Robots