YAMAHA

หุ่นยนต์ YK-XE
หุ่นยนต์ YK-XE
Low Cost High Performance Scare Robot YK-XE
หุ่นยนต์ซีรีส์ YK-XE จาก Yamaha Motor เป็นหุ่นยนต์ SCARA ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบ การจัดการวัสดุ และงานตรวจสอบ ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทนทานและความแม่นยำสูง
Yamaha YK-XE Series

หุ่นยนต์ซีรีส์ YK-XE จาก Yamaha Motor เป็นหุ่นยนต์ SCARA ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบ การจัดการวัสดุ และงานตรวจสอบ ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทนทานและความแม่นยำสูง หุ่นยนต์ซีรีส์นี้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย

คุณสมบัติหลัก
  • ประสิทธิภาพสูง: หุ่นยนต์ซีรีส์ YK-XE มีความสามารถในการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ความแม่นยำสูง: ด้วยการออกแบบที่ให้ความแม่นยำสูง ทำให้หุ่นยนต์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียด
  • ความแข็งแรงทนทาน: โครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
  • การบำรุงรักษาง่าย: การออกแบบที่คำนึงถึงความสะดวกในการบำรุงรักษา ช่วยลดเวลาหยุดงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การใช้งาน
  • การประกอบชิ้นส่วน
  • การจัดการวัสดุ
  • งานตรวจสอบ
  • งานบรรจุภัณฑ์
Palletizing
Loading and unloading
Assembly (or Pick & Place)
Inspection