MITSUBISHI

Scada Genesis64
Scada Genesis64
Scada โปรแกรมควบคุมและแสดงสถานะแบบ Real time
Scada คืออะไร

SCADA โดยความหมายเกิดจากอักษรย่อ S-C-A-D-A จากคำเต็มว่า Supervisory Control And Data Acquisition แยกเป็น 2 คำคือ

SC=Supervisory control หมายถึง การสอดส่องดูแลความเป็นไปต่างๆ ใน System / Process โดยการ Monitoring, หลังจากนั้น เราจึงตัดสินใจได้ว่าจะ Control กระบวนการให้เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างไร ซึ่งสามารถป้อนค่าหรือสั่งการจากหน้าจอ ส่งไปยังกระบวนการได้,ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถใช้ SCADA เป็นตัวกลางจัดการการทำงานแบบอัตโนมัติได้ (Automate) ยกตัวอย่างเช่น การสั่งการทำงานของ PLC output โดยอ้างอิงตามนาฬิกา/Calendar/Time zone (Schedule), การตั้งค่าเงื่อนไขจากค่าที่วัดมาได้ หากค่าตรงตามเงื่อนไขแล้วให้สั่ง Output/Feedback ไปยัง PLC เป็นต้น

DA=Data Acquisition คือการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เอามาต่อยอด ใช้ประโยชน์ในแบบต่างๆ เช่น

การตรวจสอบย้อนกลับค่าที่บันทึกไว้ (Log Data) เพื่อที่จะดูว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในช่วงเวลาใด ที่ไหน อย่างไร (Traceability) ,การนำข้อมูลเก็บรวบรวมมาจัดให้อยู่ในรูปแบบ Trend Chart, Bar Chart, Pie Chart, Table, หรืออื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลในเชิงการวิเคราะ/เปรียบเทียบ

  • การนำข้อมูลสรุปหลังจากการจัดรูปแบบแล้ว ส่งออกในรูปแบบ Report File (Excel/PDF/HTML)
  • การส่งต่อข้อมูลแจ้งเตือนหรือสรุปผล ออกไปทาง Email/SMS
  • การแสดงผลในแบบ Website, การทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ผ่านทาง Internet
ระบบ SCADA สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
…จัดการข้อมูลที่มองไม่เห็นให้เป็นจริงได้

ด้วย GENESIS64™ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แห่งอนาคตที่สามารถนำเสนอการแสดงภาพจำลองแบบ Real-time รวมถึงมอบความคล่องตัว การวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อสำหรับมุมมองการผลิตระบบอัตโนมัติ ทำให้อุตสาหกรรมและระบบทางธุรกิจสามารถจัดการควบคุมระบบได้แบบอัจฉริยะ

  • รองรับการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลมาตรฐานในอุตสาหกรรม ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทุกระบบ IT และ OT
  • สะดวกในการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรและข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ
  • แสดงภาพข้อมูลแบบ Real-time ทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น บน Desktop, Browser, Tablet, Smartphone และอุปกรณ์อื่นๆ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการวิเคราะห์กับโซลูชันอุตสาหกรรม OEE, SPC, พลังงาน และการตรวจจับข้อผิดพลาด โดยเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Cloud Computing
เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็ก จน ถึงขนาดใหญ่
  • GENESIS64™ Basic SCADA แพ็กเกจ SCADA ระดับเริ่มต้น
  • GENESIS64™ Advanced ฟังก์ชันขั้นสูง