MERLINIUM

TXCAI221 Camera
TXCAI221 Camera
TXCAI221 Camera ตรวจจับตัวเลข Meter แล้วจะมี AI มาแปลงค่าเป็นกราฟและทำการบันทึกค่า แบบ Real Time ค่าต่างๆ ของ Meter โห้เป็นกราฟและสามารถเก็บข้อมูลที่บันทึกจากกล้องไว้ดูย้อนหลังค่าของ Meter และกราฟได้
รายละเอียดของสินค้า

เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการช่วยตรวจจับภาพตัวเลขจาก Meter วัดค่าต่างๆออกมาเป็นกราฟได้ โดยจะมีโปรแกรม AI มาช่วยในการแปลงค่าให้เป็นกราฟแสดงผ่านหน้า Data และทำการบันทึกข้อมูลแบบ Real Time ไว้ดูย้อนหลังได้ อุปกรณ์นี้ทำมาเพื่อลดเวลาที่สูยเสียเวลาไปจากการที่พนักงานต้องมาคอยเดินตรวจเดินจดลงไปได้ และยังได้ข้อมูลแบบ Real Time ที่ไม่ใช่ข้อมูลสุ่มช่วงเวลาที่พนักงานต้องเดินไปจด