Industrial Equipment

มอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม (IE3)
มอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม (IE3)
มอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม (IE3) จาก Hitachi ประสิทธิภาพสูง, ประหยัดพลังงาน โดยเปรียบเทียบกับมอเตอร์มาตรฐาน, แกนเหล็ก ( iron core shape) ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาและคุณภาพของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียมอเตอร์ลดลง 20-30% จากมอเตอร์มาตรฐาน ทนต่อสภาพแวดล้อมและอายุการใช้งานยาวนาน การออกแบบที่มีชิ้นส่วน อิเลกทรอนิกส์และการเย็นตัวที่มีผลมาจากเฟรมอลูมิเนียม
คุณสมบัติที่สำคัญ
 1. ประสิทธิภาพสูง , ประหยัดพลังงาน โดยเปรียบเทียบกับมอเตอร์มาตรฐาน , แกนเหล็ก ( iron core shape) ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาและคุณภาพของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียมอเตอร์ลดลง 20-30% จากมอเตอร์มาตรฐาน
 2. ทนต่อสภาพแวดล้อมและอายุการใช้งานยาวนาน การออกแบบที่มีชิ้นส่วน อิเลกทรอนิกส์และการเย็นตัวที่มีผลมาจากเฟรมอลูมิเนียม ที่สามารถลดอุณหภูมิของ Coil ต่ำ ลงประมาณ 10 – 20 % อายุการทำงานของ coil insulator มีอายุเกือบจะ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์มาตรฐานและอายุการทำงานของแบริ่งก็เพิ่มขึ้นด้วย
 3. ขนาดการติดตั้งขนาดเดียวกับมอเตอร์มาตรฐาน มอเตอร์รุ่นนี้สามารถสลับเปลี่ยนกันได้กับมอเตอร์มาตรฐานโดยปราศจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆ เพราะว่าความสูงของ shaft สูงเท่ากัน
 4. การขับเคลื่อนของ อินเวอร์เตอร์ การออกแบบการสูญเสียน้อยที่ยินยอมให้อินเวอร์เตอร์ทำงานด้วยแรงบิดคงที่ ( constant torque )และความเร็วในการดำเนินงานที่ต่ำกว่า
ความแตกต่างของมอเตอร์
 1. การสูญเสียแกนเหล็ก นำแผ่นเหล็กอิเล็กโทรแมกเนติกคุณภาพสูงมาใช้
 2. การสูญเสียทางกล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับพัดลมทำความเย็น ( cooling fan ) มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากการลดความร้อน
 3. กำลังสูญเสียจากสเตรย์โหลด เพิ่มประสิทธิภาพในโครงสร้างด้วยการออกแบบ
 4. การสูญเสียที่ขดลวดทองแดง นำความหนาแน่นของการพันขดลวดมาใช้ลดความสูญเสียทองแดงลงได้
สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในโลกกับมอเตอร์ประสิทธิภาพระดับดีเยี่ยม (IE3)

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของโลก

แหล่งที่มา: Motor Systems (Motor summit 2018)
การแบ่งระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐาน( IEC 60034-30 : 2008)

IE3 : ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
IE2 : ประสิทธิภาพสูง
IE1 : ประสิทธิภาพธรรมดา

มาตรฐานที่ตรงกัน

IEC 60034-2-1: 2007 (Rotating electrical machine – Part2-1 : Loss and Efficiency determining method of single speed three-phase squirrel cage induction motors).

IEC 60034-30: 2008 (Rotating electrical machine – Part30 : Efficiency class (IE code) of single speed three-phase squirrel cage induction motors).

Efficiency level of Premium Efficieney Motor (IE3)
IEC 60034-30: 2008

โครงสร้างการสูญเสียของมอเตอร์

มอเตอร์ IE3 ของเราได้ทำการลดการสูญเสียทั้งการสูญเสียเนื่องจากโหลดและการสูญเสียคงที่ ดังนั้นจึงสามารถรับประโยชน์ การประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุน ทุกๆจุดของการรับภาระโหลด

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ยิ่งใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ยิ่งมีผลมาก จึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น สามารถคำนวณค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประจำปีได้ตามสูตรข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่ายในวัฎจักรชีวิตของมอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

ยิ่งใช้ ยิ่งประหยัด
กราฟนี้แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดของมอเตอร์ ตามกราฟนี้ค่าไฟคือ 96.7% และค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคือ 2.3% ของค่าใช้จ่ายในวัฎจักรชีวิตของมอเตอร์ ค่าไฟฟ้าจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นมากๆ ดังนั้นคุณสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้โดยการใช้มอเตอร์ IE3 ยิ่งถ้าใช้เป็นระยะเวลานานก็ยิ่งสามารถประหยัดได้มาก

แหล่งที่มา: EUP Lot11Motors.Final,Coimbra Anibal T.de Almeida,2008
ตัวอย่างการคำนวณหาค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและจุดคุ้มทุน

ข้อมูล
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์45 กิโลวัตต์ (60แรงม้า) 4 โพล

ประสิทธิภาพ IE1
= 91.7% (ที่ 75%ของโหลดเต็มพิกัด) ……..HITACHI Motor

ประสิทธิภาพ IE3
= 95.4% (ที่ 75%ของโหลดเต็มพิกัด) ……..HITACHI Motor

ราคาของ IE3 ที่เพิ่มขึ้น
= 50,000 บาท…………(ราคาโดยประมาณ)

ระยะเวลาการใช้งาน
= 4,800 ชั่วโมง/ปี (16ชั่วโมง/วัน x 300วัน/ปี)

ค่าไฟฟ้า
= 4 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

แหล่งที่มา: ค่าไฟฟ้าที่จำแนกตามกิจการปี 2015 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย)

วิธีคำนวณ

สิ่งที่ต้องใส่ใจในการนำมอเตอร์ IE3 มาใช้
 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาดของมอเตอร์IE1และ IE3 รุ่นเดียวกันแล้วขนาดทางด้านที่นำไปติตั้งจะเท่ากันแต่จะมีความยาว รวมและความสูงรวมจะแตกต่างกัน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเทียบกับคู่มือของเรา
 2. ความเร็วรอบมีแนวโน้มสูงขึ้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของกำลังที่ Shaft โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับโหลดที่เป็นของเหลว ดังนั้นค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น กรุณาปรับเปลี่ยนโดยการออกแบบอุปกรณ์ที่จะ นำมาต่อใช้งานกับมอเตอร์ โดยเฉพาะเมื่อนำมอเตอร์ไปเปลี่ยนอย่างเดียว
 3. เพราะว่ากระแสสตาร์ทมีแนวโน้มสูงขึ้น ตัวเลือกอย่างเช่น เซอร์กิจเบรกเกอร์ ควรมีการปรับเปลี่ยน กรุณายืนยันกับผู้ผลิตให้แน่ชัดและเปลี่ยนกับตัวที่เหมาะสมกันหรือที่มีการพิจารณาไว้
 4. เพราะว่าเพาเวอร์แฟคเตอร์มีแนวโน้มลดลงจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ โดยการเลือกใช้ คาปาซิเตอร์ที่เหมาะสม อีกอย่างในกรณีของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ากรุณาระมัดระวังเรื่องปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่พอ เมื่อเกิดสภาวะแรงดันตกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 5. เมื่อขับด้วยอินเวอร์เตอร์ อาจจำเป็นต้องพิจารณาการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
 6. เพราะว่าคุณลักษณะของมอเตอร์อาจเปลี่ยนไปตามกระแสสตาร์ทและความเร็วรอบ เพาเวอร์แฟคเตอร์ กรุณายืนยัน ให้แน่ชัดก่อน
มอเตอร์แบบ Indoor Type (IP44)
Foot Mounted
Foot Mounted
มอเตอร์แบบ Outdoor Type (IP55)
Foot Mounted
Foot Mounted