Industrial Equipment

หุ่นยนต์มือแบบ H สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางซีรีส์ FH
หุ่นยนต์มือแบบ H สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางซีรีส์ FH
สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง ชุดนี้ประกอบด้วยฐานไกด์และแขนที่สามารถปรับตำแหน่งได้
การประกอบฐานนำและแขนเป็นไปตามความต้องการ
ตำแหน่งของถ้วยดูดจำนวน 4 ชิ้นสามารถปรับได้ในแขน ฐานนำขนาดใหญ่สามารถเพิ่มจำนวนแขนได้ และยังสามารถติดตั้งถ้วยดูดได้สูงสุด 8 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีแบบคานยื่นที่สามารถติดตั้งถ้วยดูดได้ 2 ชิ้น
ภาพโครงสร้างการประกอบ